מהו חוק קרן פנסיה לעצמאיים

מדינת ישראל היא אחת המדינות שבהן ההגנה על זכויות העובד היה מהמתקדמות בעולם. עובד שפוטר מעבודתו, או שאיננה יכול להמשיך בה בגלל סיבו בריאותיות למשל, יכה לתמיכה מהביטוח הלאומי. בנוסף, חוק פנסיה חובה יצר מצב חדש, שלפיו אחוז הולך וגדל מהעובדים במדינה, מבוטח בקרן פנסיה. ואולם מגזר אחד במשק הישראלי זכה במשך השנים להתייחסות מועטה בלבד – מגזר העובדים העצמאיים. עד לא מכבר הם לא היו מבוטחים בקרנות פנסיה, אלא אם יזמו ביטוח כזה בעצמם. בנוסף, עצמאי שהפסיק לעבוד, לא זכאי לקבל דמי אבטלה. מיהו עובד עצמאי, ולמה חשוב לשפר את הדאגה לעצמאיים? מהו חוק קרן פנסיה לעצמאיים ומה החשיבות שלו? בהמשך המאמר נעסוק בסוגיות הללו בהרחבה.,

 

מיהו עובד עצמאי ומה משמעות הדבר

עובד עצמאי הוא עובד המעניק שירותים, או מבצע עבודות שונות, שלא באמצעות מקום אבודה קבוע. עובד מהסוג הזה מחויב לעמוד בכל דרישות החוק מצד אחד, אבל מצד שני סוגים שונים של הגנה שהחוק והמערכת הסוציאלית בישראל מספקת לעובדים מן המניין, אינם חלים עליו. אחת הדוגמאות הכואבות לצורך העניין היא, שעובד עצמאי שהפסיק לעבוד מסיבות שונות, איננו זכאי בדרך כלל לדמי אבטלה. עד לא מכבר, גם הנושא הפנסיוני של עובדים עצמאיים לא היה מוסדר בחוק. כיון שכך, עובד עצמאי היה ממשיך לעבוד כמעט מחוסר ברירה, גם בגילאים מאוחרים. עם העובדים העצמאיים ניתן למנות גם את העובדים הפרילנסרים – מגזר עסקי שנמצא בצמיחה מהירה בעולם בכלל ובישראל בפרט. כבר כיום מהווים הפרילנסרים חלק חשוב בשוק העבודה, והחלק הזה צפוי רק לגדול בשנים הקרובות.

חוק קרן פנסיה לעצמאיים והמשמעות שלו

חוק קרן פנסיה לעצמאיים נכנס לתוקף בשנת 2017. החלק העיקרי של החוק טמון העובדה שהוא מחייב למעשה כל עצמאי להפריש חלק מההכנסה שלו לצרכי פנסיה. תוכלו לקרוא על זה בהרחבה באתר שקוף. ההפרשה כאמור היא הדרגתית, בהתאם לגובה ההכנסות הממוצע של העצמאי. עצמאי שההכנסה שלו היא עד מחצית השכר הממוצע בישראל, יפריש 4.45% מההכנסה שלו לצרכי פנסיה. עבור כל שקל מעל למחצית השכר הממוצע במשק, יפריש העצמאי 12.55% לצרכי פנסיה. מצד אחד, ההפרשה פוגעת בהכנסה נטו של העצמאי. מצד שני, אותה הפרשה עצמה מבטיחה לאותו עצמאי פנסיה קבועה לכשיגיע לגיל הפרישה. באשר לחלוקת ההפרשה – שני שלישים מהסכום שהעצמאי מפריש לפנסיה, יופרשו לטובת רכיב התגמולים, שהוא למעשה הפנסיה שתשולם לעצמאי לכשיגיע לגיל המתאים. השליש האחרון של ההפרשה יוקדש לסיוע לעצמאי בזמן אבטלה, וניתן יהיה למשוך אותו במקרה שהעצמאי יפסיק, מסיבות שונות, לעבוד.

חוק קרן פנסיה לעצמאיים הוא למעשה הניסיון הראשון למציאת פתרון לעצמאיים, שימנע מהם את התענוג המפוקפק הטמון בצורך לעבוד גם בגילאים מאוחרים, או להסתמך על חסכונות שצברו בשנות העבודה שלהם. ככל שהסכומים שהצטברו לטובת העצמאי גבוהים יותר, כך ישתפר המצב שלו לכשיפרוש, או במקרים שבהם יפסיק לעסוק במקצוע שלו, לזמן קצוב או לצמיתות.

תוכן עניינים
כתבות נוספות שעלולות לעניין אותך